יום שבת, 14 בפברואר 2015

שמחה של מצוה

  • "אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה" ~מסכת שבת, דף ל' ע"ב